Q-THERM

 • zateplí zvnútra
 • odstráni príčiny vzniku plesní
 • vytvorí teplé steny na dotyk
 • usporí energie na vykurovaní
 • má svoje tepelnoizolačné vlastnosti potvrdené v štátnej skúšobni
 • má vykonané reálne termosnímky certifikovanou kamerou
 • má vykonané skúšky o zdravotnej nezávadnosti, hygieny, práce a nehorľavosti

ČO JE Q-THERM

Je vysoko kvalitná stierková hmota hustej konzistencie. Je ideálnym materiálom pre vnútorné zateplenie obvodových stien bytov, panelových domov, premŕzajúcich štítových stien, stien za vykurovacími telesami a pre všetky nedostatočne tepelne izolované objekty. Zaistí veľké úspory energie v periodicky, a krátkodobo vykurovaných objektoch, ako chaty chalupy, kancelárie, reštaurácie (použitím výrobku je nižšia náchylnosť k nežiadúcim farebným zmenám povrchu stien pod vplyvom pôsobenia nikotínu), hotely, nemocnice, úrady a byty.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Vo veľmi krátkej dobe po zahájení vykurovania sa najskôr zvýši teplota v miestnosti a až následne dochádza k pomalej akumulácii tepla stenou. V kombinácii s riadenou termoreguláciou vykurovacieho systému v priebehu vykurovacieho obdobia to umožňuje výrazne znížiť teplotu vzduchu v nevyužívaných priestoroch a v priestoroch v čase neprítomnosti osôb a následne ju opäť zvýšiť a rýchlo stabilizovať.

Výrazné zvýšenie tepelnej pohody v miestnosti zabezpečí vplyvom zvýšenia povrchovej teploty steny. Vykonané skúšky, ale hlavne skúsenosti užívateľov dokazujú, že v závislosti na type objektu a vykurovacieho režimu možno na vykurovacích nákladoch ušetriť 30 a viac %. Technické merania v štátnej skúšobni pri najhorších podmienkach dokazujú zlepšenie u týchto parametrov:

Tepelný odpor: o 24,9%, súčiniteľ priestupu tepla o 13,7%. (Protokol o skúškach č.258/08, CENTRUM STAVEBNÉHO INŽINIERSTVA, a.s. pracovisko Zlín, K tehelně 304, 764 32 Zlín-Louky)

Q-THERM interiér je tak isto vynikajúci k zabráneniu kondenzácie na povrchu steny a tým zamedzuje tvorbe plesní. Vhodný je aj pre miestnosti s vysokou vlhkosťou vzduchu. Ďalšie výhody: stena na dotyk teplá, dokonalá paropriepustnosť (dýchateľnosť), zlepšenie akustiky. Aplikovaný výrobok znesie teplotu +150°C až -40°C bez straty deklarovaných vlastností.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Vyznačuje sa vynikajúcimi tepelnoizolačnými schopnosťami, založenými na reflexných vlastnostiach vákuovej zložky. Nakoľko tepelné žiarenie je časť elektromagnetického žiarenia s určitou vlnovou dĺžkou, je možné ho vhodnou reflexnou vrstvou odraziť späť do miestnosti a tým aj v tenkých vrstvách do 1 mm zatepľovacej hmoty zabezpečiť dostatočnú vrstvu izolácie. Q-THERM Interiér odrazí až 80 % tepelného žiarenia a tým výrazne zníži náklady na vykurovanie. Je priedušný, umývateľný, zamedzuje kondenzácii vodných pár a zabraňuje tvorbe plesní. Hmota je dobre roztierateľná, má vysokú priľnavosť a po vytvrdnutí je ju možné mechanicky opracovať – brúsiť. Hmotu je možné tónovať do akéhokoľvek farebného odtieňa pridaním vodou riediteľných tónovacích farieb, max. však do 10% hmotnosti.

POUŽITIE

Q-THERM interiér je určený k použitiu v interiéroch a nanáša sa na vápenno-cementové omietky, betón, sadrové omietky, sadrokartón, prefabrikované panely, drevo a jeho vedľajšie produkty, kovové povrchy, sklo a i všade tam, kde je potrebné zamedziť únikom tepla. Nanáša sa na suchý a čistý povrch. Pri použití na existujúce nátery je potrebné povrch odmastniť a napenetrovať.

PREČO POUŽIŤ NA ZATEPLENIE Q-THERM?

Stále sa stretávame z názorom, že je treba izolovať dom zvonku aj keď sa od tohto systému vo vyspelom svete ustupuje. Američania izolujú domy zvnútra, Škandinávci majú preslávené drevostavby, ktoré izolujú tak isto zvnútra. Dokonca aj Eskimáci izolujú iglu kožami zvnútra a nie zvonku.

Najmodernejšie návrhy nízkoenergetických domov vôbec nepočítajú s akumuláciou vyprodukovaného tepla do stien.

Preto neporovnateľne lepší variant je, keď vnútorný priestor miestnosti sa tepelne odizoluje od chladných obvodových stien a dodané teplo v miestnosti zostáva a nie je odoberané chladnou stenou. Izolácia zvnútra zásadne rieši problém s chladnými stenami, s tvorbou kondenzácií a plesní.


A preto Q-THERM:

 • sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
 • zabraňuje úniku a priestupu tepla
 • odráža viac ako 80% vyprodukovaného tepla naspäť do miestnosti a tým spôsobuje rýchle zvýšenie teploty v miestnosti a potom dochádza k pomalej akumulácií tepla stenou
 • výsledný náter je dokonale paropriepustný (dýcha)
 • preruší tepelné mosty a zamedzuje kondenzáciam a plesniam na stene
 • na materiál Q-THERM sa dá maľovať bez akýchkoľvek strát deklarovaných vlastností

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Q-THERM sa aplikuje troma spôsobmi:

 • maľovaním
 • stierkovaním
 • striekaním

Spotreba materiálu:

 • stierkovanie: 5L - cca 5m2
 • maľovanie: 5L - cca 13 m2 (počítané v troch vrstvách pri aplikácií valcom)

Odporúčame aplikovať spôsobom maľovaním z dôvodu, nižšej spotreby materiálu.

Miešať pri nízkych otáčkach!!! Podľa možnosti ručne.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

 • Nanášanie: stierkou, striekaním, maľovaním
 • Povrch: upravený, vyrovnaný, odstrániť staré nátery, odmastený a napenetrovaný disperziou
 • Miešanie: miešať pri nízkych otáčkach a opatrne aby sa nepoškodilo vnútorné plnivo
 • Paropriepustnosť: hodnota (miu 30) - podobná dýchateľnosť ako špičková omietka (dokonale paropriepustný)
 • Aplikačná hrúbka: odporúčané tri vrstvy
 • Riedenie: vodou podľa potreby. Príklad: do 1L hmoty QT cca 3 dcl vody a podľa potreby doriediť malým množstvom vody
 • Tónovanie: tekutou tónovaciou farbou max. do 10% hmotnosti. Keď tónujete viac vedier, treba si dať pozor aby ste sa trafili do toho istého odtieňa.
 • Spotreba z 5L vedra: cca 13 m2 pri troch vrstvách (závisí na dôkladnom nariedení)
 • Tvrdosť materiálu - pri konečnej úprave dostatočne tvrdý (plastický). Je potrebné si dať po aplikácií mierny pozor na oškretie steny (samozrejme to platí aj u akejkoľvek farby).
 • Na materiál Q-THERM môžete bez obáv následne aplikovať farbu (musí byť paropriepustná), bez akýchkoľvek strát tepelnoizolačných vlastností.
 • Po aplikácií Q-THERMu, steny na dotyk teplé ( povrchová teplota cca 19,5 °C ) Treba počítať s tým, že po nanesení farby sa mierne zníži povrchová teplota steny (cca len o 1 až 2°C ) z dôvodu, nanesenia farby, ktorá je chladná. Tepelnoizolačné vlastnosti však neovplyvní.

Ak sa vo vašom byte objaví pleseň, nečakajte, kým problém nadobudne veľké rozmery. Plesnivé steny totiž nie sú len estetickým problémom vášho interiéru, ale majú aj negatívny vplyv na ľudské zdravie. Plesne totiž vylučujú do ovzdušia spóry, ktoré predstavujú riziko vzniku čí zhoršenia ochorení dýchacích ciest, prípadne kožných ochorení.

Skutočný problém zaplesnených priestorov sa neskrýva v ich nechutnosti, ale v tom, že ohrozujú naše zdravie. Spóry v ovzduší môžu vyvolať alergické reakcie od obyčajnej nádchy cez rôzne ochorenia horných dýchacích ciest až po astmu. Dlhodobá prítomnosť plesní časom vytvára chronickú precitlivenosť organizmu a zhoršujúcu sa alergiu. Preto je veľmi dôležité, aby v byte s malými deťmi nedošlo k usadeniu plesne. Až jedna tretina alergikov trpí práve na alergie, ktoré zapríčiňujú plesne. V prípade priameho kontaktu hrozia ochorenia kože, najčastejšie ekzémy. Šírenie plesní vo vzduchu sa podobá sezónnemu šíreniu peľu, s tým nemilým rozdielom, že pleseň môžete mať v byte celoročne.